Czynności dotyczące spółek i zabezpieczeń

27 stycznia 2020

W czasie mojej praktyki zawodowej poszerzyłam zakres wykonywanych przeze mnie czynności notarialnych o te, dotyczące spółek i zabezpieczeń. Dzięki temu w mojej Kancelarii można skorzystać z oferowanych przeze mnie usług, dotyczących konstruowania i weryfikowania prawidłowości umów spółek handlowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Moja działalność opiera się także na pomocy w ustanawianiu hipoteki czy podwyższaniu kapitału zakładowego. Jako rzetelny notariusz w centrum Warszawy sporządzam także protokoły zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz ustalam rygor egzekucji. W ramach wykonywanych przeze mnie czynności notarialnych uczestniczę również w transakcjach kupna i sprzedaży spółek, zabezpieczając przy tym interes każdej ze stron. Wszystkie dokonywane przeze mnie czynności notarialne potwierdzam stosownymi aktami.